مراسم روضه هفتگی

سخنران :

حجت الاسلام غلامپور

مداحی :

کربلایی محمدعلی بقایی

محل برگزاری :

میدان شهدا، توحید چهار، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام

  • حدیث اول - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث دوم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث سوم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث چهارم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث پنجم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث ششم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث هفتم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث هشتم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث نهم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)
  • حدیث دهم - هيچ پشتيبانى نيكوتر از رايزنى نيست. پیامبر اکرم (ص)

مراسم بعدی

مراسم روضه هفتگی
21:00 |

قرائت زیارت عاشورا

21:30 |

سخنرانی

22:10 |

مدیحه سرایی

22:30

پایان جلسه

اخبارواطلاعیه ها

گالری